+44 (0) 1766 512 256

Llun-Sad 9:30am - 5:00pm: Sul 10:00am - 4:30pm.

Y Siop Goffi

The Coffee Shop

Mae Siop Goffi Kerfoot's yn holloel unigryw, ac yn denu cwsmeriaid yn lleol ac o bell.

Mae'r siop ar lawr cyntaf yr adeilad, gellir ei gyrraedd unai gyda'n grisau troell neu drwy gyfleustra'r lifft.

Mae'n le gwych i gyfarfod â ffrindiau, teulu neu gydweithwyr. Gwnewch eich hun yn gartrefol yma, gyda'n croeso a'r golygfeydd dros strydoedd prysur Porthmadog.

Ynghŷd â'n dewis eang o dê a choffi, mae hefyd gwrw lleol neu winoedd. Mae ein bwydlen yn cynnig dewis blasus i'ch temtio, gyda'r rhan fwyaf o'r cynhwysion yn lleol a phopeth wedi'i baratoi yn ffres ar eich cyfer. Mae gennym hefyd ddewis blasus o gacennau ar gael.


 

Galwon yma am ginio a ni chawsom ein siomi.

Adolygiad TripAdvisor, Ionawr 2, 2015


Rydym yn falch o'r Siop Goffi draddodiadol ac yn ceisio'n gorau i'n cwsmeriaid.

Gallwn baratoi ar gyfer pob deiet, gan gynnwys llysieuwyr a mae opsiynau heb glwten, does dim yn ormod o drafferth. Os hoffech chi rhywbeth nad yw ar y fwydlen, yna gofynwch i'n staff profiadol a fe wnawn ein gorau i'ch plesio.

Y Fwydlen

Mae'r fwydlen yn cynnwys

  • Brecwast Llawn
  • Cawl Cartref
  • Brechdanau & Brechdanau wedi'u tostio
  • Baguettes a Phaninis
  • Omlettes
  • Tatws trwy'u crwyn
  • ...a dewis o brydoedd poeth eraill
  • Te, Coffi a diodydd poeth eraill
  • Sudd Ffrwythau a Diodydd Meddal
  • Gwinoedd, Cwrw a Seidr

Mae rhagor o fanylion ar Fwydlen y Siop Goffi.