+44 (0) 1766 512 256

Llun-Sad 9:30am - 5:00pm: Sul 10:00am - 4:30pm.

Healing Hands

Sheila Alexander, Meistr Reiki

Rwyf yn Fiestr Reiki gyda dros 10 mlynedd o brofiad.

Reiki yw'r hen ddull Siapaneaidd o iachau sy'n is an ancient Japanese form of healing complimenting all forms of traditional medicine. 

Mae sesiynau Reiki yn para hyd at awr ac yn golygu gorwedd yn eich dillad ar y soffa triniaeth i fi weithio ar eich pwyntiau ynni. Nid yw'r drinniaeth yn un ymledol.

Mae Reiki yn helpu i adfer lles meddyliol, corfforol ac ysbrydol.

Mae Reiki cyflymu iachau trwy annog gallu naturiol y corff i wella ei hun.

Mae Reiki yn effeithiol o ran rheoli straen ac yn cynyddu bywiogrwydd a bydd yn eich gadael yn teimlo'n ymlacio ac adfywio.

Costau: £35 y sesiwn. Mae Cardiau Teyrngarwch ar gael.

Ar gyfer apwyntiadau a manylion pellach cysylltwch â Sheila Alexander: 07,947 561 606.

healinghands341@gmail.com