+44 (0) 1766 512 256

Llun-Sad 9:30am - 5:00pm: Sul 10:00am - 4:30pm.

Amdan Kerfoots

Mae Kerfoots yn siop sydd wedi ennill sawl gwobr dros y blynyddoedd, ac wedi'i dylunio i sicrhau bod siopa yma yn brofiad hamddenol ac i'w fwynhau.

Hanes

Gyda'r siop yma ers 1874 rydym yn hen law arni erbyn hyn. Cychwynodd fel siop gwerthu nwyddau haearn i'r gymuned leol, oedd yn ffynu oherwydd y diwydiant llongau a llechi. Rhoddodd y Rhyfel Byd Cyntaf diwedd ar allforio llechi, a cafodd hynny effaith drychinebus ar ardal Port. Cwympodd yr economi leol a trodd y siop yn eliffant gwyn oedd llawer rhy fawr i'r dref. Parhaodd y busnes diolch i ferch y perchenog, oedd yn gyfrifol am dri llawr gyda ond bachgen pedair ar ddeg i'w helpu.

Mae sawl perchenog wedi bod ers hynny, ond mae'n parhau i fod yn fusnes teulu annibynol. Mae'r siop wedi gweld sawl newid ers y dyddiau cynnar, ac erbyn hyn yn siop deir-llawr gyda siop goffi ers yr 1980au.

Un agwedd sydd heb newid yw'r grisiau troell unigryw sydd yng nghanol y siop. Mae'n esiampl wych o waith llaw Fictorianaidd, a chred iddo fod yr unig un o'i fath yn y DU. Mae wedi'i wneud o goed ac yn dal ei hun i fyny.

Ym 1999, i ddathlu ein penblwydd yn 125 oed, fe gomisiynwyd artistiaid lleol i greu ein Dôm Milleniwm ein hunain. Mae wedi ei wneud o wydr lliw yn dangos sut oedd Porthmadog yn edrych ym 1974, mae'r golau lliw yn cyrraedd y lloriau isaf.

Yma yn Kerfoots rydym yn falch o'r gwasanaeth rydym yn cynnig i gwsmeriaid a maent yn dychwelyd dro ar ôl tro o bod cwr o'r wlad, yn enwedig adeg y Nadolig. Rydym yn rhoi'r un gwasanaeth i'n siopwyr arlein a byddwn wrth ein bodd yn eich croesawu i'r siop yn bersonol. Yn y cyfamser gobeithio i chi ddod o hyd i beth oeddech yn chwilio, os na cysylltwch â ni.

Yr Ardal

Lleolir Kerfoots yn nhref arfordirol Porthmadog, sydd yn hen sir Eifionydd yng Ngwynedd ac ar ffin de-ddwyreiniol Penrhyn Llŷn.

Datblygwyd y dref yn y 19eg ganrif gyda'r holl allforio llechi o gwmpas y byd. Ers dirywiad y diwydiant llechi mae wedi dod yn ganolfan siopa bwysig i'r ardal ac yn leoliad poblogaidd i dwristiaid. Mae'n gyfleus ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae'n derfynfa y i Reilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru yn ogystal â Rheilffordd Arfordir y Cambrian â'i golygfeydd ysblennydd ar gyfer teithiwyr.

Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru yn rhedeg am 25 milltir, o Borthmadog yn y De i galon Eryri, drwy bentrefi prydferth fel Beddgelert a Rhyd Ddu (gyda mynediad at Wyddfa ei hun ar y ffordd), hyd at dref hanesyddol Caernarfon i'r Gogledd.

Rydym hefyd dri milltir i ffwrdd o bentref Eidalaidd Portmeirion, sydd yn fyd enwog am ei phensaerniaeth ac am fod yn leoliad i'r rhaglen deledu The Prisoner o'r 60au.

Ceir Porthmadog ei enw gan William Maddocks, tirfeddiannwr a AS o Swydd Lincoln, â adeiladodd y Cob. Mae'r Cob yn forglawdd anferth a oedd wedi'i adfer tir o'r môr wreiddiol ar gyfer darparu gwell mynediad i Gaergybi o Lundain.